TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN NGỌC MỸ CHIA SẺ TẠI HỘI THẢO “KHỞI ĐỘNG LẠI VÀ TĂNG TỐC: ĐỘNG THÁI TRỞ LẠI CỦA NGÀNH DU LỊCH – KHÁCH SẠN SAU ĐẠI DỊCH COVID-19”

Ngày 19/11/2020, Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Mỹ đã tham dự buổi Hội thảo trực tuyến “Getting Back Up and Running: How Hospitality and Tourism Industry Prepares for Business Post-…

Chức năng bình luận bị tắt ở TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN NGỌC MỸ CHIA SẺ TẠI HỘI THẢO “KHỞI ĐỘNG LẠI VÀ TĂNG TỐC: ĐỘNG THÁI TRỞ LẠI CỦA NGÀNH DU LỊCH – KHÁCH SẠN SAU ĐẠI DỊCH COVID-19”

TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN NGỌC MỸ THAM DỰ HỘI THẢO “KIẾN TẠO GIÁ TRỊ BÌNH ĐẲNG – HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI BỀN VỮNG”

Ngày 17/11/2020, Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ phát triển quyền năng phụ nữ (VBCWE) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phối hợp…

Chức năng bình luận bị tắt ở TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN NGỌC MỸ THAM DỰ HỘI THẢO “KIẾN TẠO GIÁ TRỊ BÌNH ĐẲNG – HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI BỀN VỮNG”

ĐẠI GIA ĐÌNH ALPHANAM CÙNG ĐỒNG HÀNH “CHIA SẺ YÊU THƯƠNG”

Ngày 13/11/2020, nhằm mục đích sẻ chia với một CBNV của Tập đoàn đang điều trị bệnh nặng, lời kêu gọi “Chia sẻ yêu thương” được phát động. Chỉ sau…

Chức năng bình luận bị tắt ở ĐẠI GIA ĐÌNH ALPHANAM CÙNG ĐỒNG HÀNH “CHIA SẺ YÊU THƯƠNG”

LỄ RA MẮT TRUNG TÂM THE BEST OF JAPAN HOME CENTER

Ngày 31/10, Lễ ra mắt Trung tâm The Best of Japan Home Center đã được tổ chức tại 33 Bà Triệu, Hà Nội. Lễ ra mắt nhằm giới thiệu đến…

Chức năng bình luận bị tắt ở LỄ RA MẮT TRUNG TÂM THE BEST OF JAPAN HOME CENTER

ĐỐI THOẠI CỦA HAI THẾ HỆ DOANH NHÂN TẠI TỌA ĐÀM “CÂU CHUYỆN CHUYỂN GIAO THẾ HỆ – THẾ VÀ THỜI CỦA THẾ HỆ NHẬN CHUYỂN GIAO”

Vào ngày 30/10/2020, Tọa đàm “Câu chuyện chuyển giao thế hệ - Thế và Thời của thế hệ nhận chuyển giao” được Tập đoàn Alphanam phối hợp cùng Câu lạc…

Chức năng bình luận bị tắt ở ĐỐI THOẠI CỦA HAI THẾ HỆ DOANH NHÂN TẠI TỌA ĐÀM “CÂU CHUYỆN CHUYỂN GIAO THẾ HỆ – THẾ VÀ THỜI CỦA THẾ HỆ NHẬN CHUYỂN GIAO”

End of content

No more pages to load