VIDEO

Nơi cập nhật các videos clip hoạt động của Alphanam Group 

kHOẢNH KHẮC ALPHANAMERS

Khai xuân Quý Mão 2023
Chương trình Tổng kết năm 2022
Lễ kỷ niệm 27 năm thành lập Tập đoàn 2022
Cuộc thi Christmas Go Green 2021
Siêu thị mini 0 đồng 2021
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2021
Chương trình tổng kết năm 2020
Kỷ niệm Alphanam 1/4 thế kỷ
Chương trình tổng kết năm 2019
Chương trình Teambuilding năm 2018
Chương trình khai xuân 2017