CẬN CẢNH

E-LEARNING PHIÊN BẢN MỚI VER 4.0

Từ ngày 01/11/2021, website E-LEARNING https://daotao.alphanam.com/ phiên bản mới với những sự thay đổi mới đã sẵn sàng “trình làng” và đưa vào sử dụng.