MẸ LÀ CA DAO, MẸ LÀ QUÊ HƯƠNG

Mẹ tôi bảo từ hồi bà ngoại còn sống, bà ngoại cũng hay đọc ca dao lắm! Tôi thuộc hết các bài ca dao mẹ đọc, mạch nguồn ca dao ấy đã tạo nên trong tôi tình yêu văn thơ, tiếp thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống!

Mẹ tôi sinh ra ở miền trung. Mảnh đất miền trung nắng gió, đất khô cằn sỏi đá thế nhưng người miền trung lại dạt dào tình cảm, tâm hồn chân chứa giàu cảm xúc! Mẹ tôi như là một kho tàng ca dao! Trong cuộc sống hàng ngày, bất kể lúc nào tôi cũng thấy mẹ có thể đọc ca dao!

Mẹ tôi bảo từ hồi bà ngoại còn sống, bà ngoại cũng hay đọc ca dao lắm! Tôi thuộc hết các bài ca dao mẹ đọc, mạch nguồn ca dao ấy đã tạo nên trong tôi tình yêu văn thơ, tiếp thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống! Đến bây giờ bài ca dao đi theo suốt cuộc đời tôi, là động lực để tôi vượt qua khó khăn trong cuộc đời. Những lúc bế tắc, bên tai tôi lại văng vẳng câu ca mẹ đọc: “Chớ than phận khó ai ơi, còn da lông mọc còn chồi nảy cây!”. Đây là 2 câu cuối trong bài ca dao: “Mười cái trứng”:

“Tháng giêng, tháng hai,

Tháng ba, tháng bốn,

Tháng khốn, tháng nạn

Đi vay đi dạm

Được một quan tiền

Ra chợ Kẻ Diên

Mua con gà mái

Về nuôi hắn đẻ ra mười trứng

Một trứng: ung

Hai trứng: ung

Ba trứng: ung

Bốn trứng: ung

Năm trứng: ung

Sáu trứng: ung

Bảy trứng: ung

Còn ba trứng nở ra ba con:

Con: diều tha

Con: quạ bắt

Con: mặt cắt xơi

Chớ than phận khó ai ơi

Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây…”

Trong cuộc sống không thiếu những lúc khó khăn bế tắc, nhưng hãy lạc quan và cùng vượt qua! Đấy là bài học mẹ thổi vào ca dao để cho tôi theo suốt cuộc đời!

[totalpoll id=”6339″]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin