ALPHANAM GROUP HỌP BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2019 & KẾ HOẠCH NĂM 2020

Ngày 24 – 25/2 vừa qua, tại Hà Nội, cuộc họp báo cáo tổng kết kết quả kinh doanh 2019 và kế hoạch năm 2020 đã diễn ra với sự tham gia của Ban lãnh đạo Tập đoàn, đại diện các Công ty thành viên và Trưởng các bộ phận, phòng ban.

Tại cuộc họp, các Công ty Thành viên, các Bộ phận chuyên môn đã báo cáo chi tiết tình hình và kết quả công việc năm 2019 và đề ra định hướng, mục tiêu trong năm 2020 dựa trên các mục tiêu lớn của Tập đoàn.

Đây là dịp Ban lãnh đạo cũng như các cán bộ công ty thành viên cùng nhau nhìn lại và đánh giá hiệu quả kinh doanh, vận hành năm 2019 với những thành tựu cũng như những khó khăn mà chúng ta đã gặp phải trong năm qua. Từ đó, cùng nhau đưa ra chiến lược để phát huy hơn nữa thành quả, đồng thời tìm ra giải pháp khắc phục cho những hạn chế còn tổn đọng và đề ra chiến lược phát triển năm nay.

Năm 2020 là năm bản lề đánh dấu Alphanam tròn 25 năm thành lập. Chặng đường 25 năm với một doanh nghiệp là dấu mốc đáng nhớ mang đầy tự hào với bề dày lịch sử phát triển, khẳng định vị thế trong nền kinh tế nước nhà, mở ra chặng đường mới với nhiều thay đổi và kỳ vọng, những bước chuyển mình mạnh mẽ để phát triển vươn xa hơn.

Và trong chặng đường ấy, một trong những điều quan trọng nhất đó là quyết tâm, đồng lòng của tất cả công ty thành viên và bộ phận phòng ban cùng nhau xây dựng Aphanam phát triển bền vững và quốc tế hóa.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin