ALPHANAM MAGAZINE SỐ 69: CHẠM ĐẾN ƯỚC MƠ

Tháng 10 với người Alphanam có rất nhiều tin tức nổi bật cùng các hoạt động, sự kiện đáng nhớ. Các “phóng viên thường trực” của kênh nội bộ đã ghi lại những hoạt động diễn ra trong tháng này qua Magazine số 69. Đại gia đình Alphanam hãy cùng nhìn lại tháng 10 vừa qua nhé.