ALPHANAM MAGAZINE SỐ 68: TRÚNG ĐÍCH HƠN

Tại Alphanam, tháng 9 người Alphanam còn khép lại Quý III “Trúng đích hơn” với nhiều tin tức, dấu ấn mới trên các lĩnh vực, trong đó nổi bật hơn cả là lĩnh vực Bất động sản đã có những bước tiến mạnh mẽ để cùng chào đón Quý cuối cùng trong năm với tâm thế bứt tốc về đích.