VINH DANH CÁC “BINH ĐOÀN 5S” XUẤT SẮC CỦA CHIẾN DỊCH 39 NGÀY 5S

Các giải thưởng “Binh đoàn 5S tinh nhuệ nhất”, “Binh đoàn tiến bộ nhất” dành cho các tập thể xuất sắc và giải thưởng “Chiến binh 5S” dành cho 01 CBNV tích cực trong Nhóm hạt nhân 5S sẽ được công bố vào dịp đầu năm mới 2021.

Tiêu chí chấm điểm và cách thức bình bầu đã được cập nhật cụ thể trong Email Nội bộ. Cảm ơn các phòng, ban đã nghiêm túc tham gia Chiến dịch 5S và hoan nghênh tinh thần 5S của Người Alphanam!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin