[VIDEO] TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN NGỌC MỸ ĐỒNG HÀNH VÀ LAN TỎA GIÁ TRỊ BÌNH ĐẲNG TRÊN HÀNH TRÌNH THU HẸP KHOẢNG CÁCH GIỚI

Mời Đại gia đình Alphanam cùng xem video clip với những chia sẻ sâu sắc của Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Mỹ về hành trình thu hẹp khoảng cách giới tại nơi làm việc, vì sự nghiệp không phân biệt giới.

Xây dựng nơi làm việc hạnh phúc, giúp mọi cá nhân phát triển được hết tiềm năng luôn là mục tiêu hướng đến của tất cả các doanh nghiệp.

Trên cương vị là đại sứ của chiến dịch “Sự nghiệp không phân biệt giới”, Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Mỹ – Thành viên HĐQT Alphanam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Alpha Nam, Thành viên HĐQT VBCWE (Mạng lưới Doanh nghiệp Việt Nam Hỗ trợ Phát triển Quyền năng Phụ nữ) luôn nỗ lực xây dựng những chính sách thiết thực hướng đến xóa bỏ rào cản phân biệt giới tại Alphanam. Đồng thời lan tỏa các giá trị bình đẳng trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, chung tay kiến tạo một môi trường làm việc bình đẳng, hạnh phúc, trao cơ hội cho cả nam và nữ, vì sự nghiệp không phân biệt giới.

Alphanam Group luôn coi trọng bình đẳng giới, luôn đảm bảo một môi trường làm việc công bằng và hạnh phúc, phát huy được hết tiềm năng của tất cả các thành viên!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin