TRAO GIẢI CUỘC THI “ĐỀ XUẤT THAY ĐỔI SPEC CỦA DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI AN GIANG TOÀ T3 – T4”

Với mục đích giảm chi phí đầu tư của dự án để đảm bảo tính hiệu quả, cuộc thi “Đề xuất thay đổi Spec của dự án nhà ở xã hội An Giang toà T3 – T4” đã diễn ra thành công vào tháng 7/2021. Trải qua 2 vòng thi tài đầy sôi nổi theo tiêu chí của Ban giám khảo, giải thưởng chính là sự ghi nhận xứng đáng dành cho những nỗ lực và tâm huyết của các đội thi.

Theo thể lệ cuộc thi này, các nhóm tham gia sẽ tiến hành làm việc độc lập và bảo mật, thay đổi Spec và khảo sát giá thị trường/nhà thầu để đưa ra được phương án chi phí đầu tư dự án tối ưu nhất. Chi phí đầu tư dự án yêu cầu giảm được tối thiểu 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ Việt Nam đồng) từ việc thay đổi Spec so với Spec hiện tại.

3 đội dự thi dù mang màu sắc khác nhau, nhưng đều có điểm chung là tràn đầy tinh thần nhiệt huyết và sở hữu sức mạnh tập thể tuyệt vời. Đội 1 bao gồm Ban Cung ứng và Ban Kiểm soát Chất lượng Tiến độ, với 2 trưởng nhóm Mr. Vũ Quốc Huy và Mr. Đàm Văn Hán. Đội 2 bao gồm Ban Pháp chế Hợp đồng và Ban Kinh tế Kế hoạch, với 2 trưởng nhóm Ms. Nguyễn Thị Hiền và Mr. Phạm Anh Tuấn. Đội 3 là TT TK 79 Pro, đứng đầu là Mr. Dư Anh Bình.

Sau 2 vòng thi: Vòng 1 – thuyết trình và phản biện trực tiếp của đội thi với Ban giám khảo, Vòng 2 – hoàn thiện bài dự thi & phản biện giữa các đội thi với nhau, Ban giám khảo đã chấm điểm và quyết định trao thưởng đến các đội.

Những hình ảnh đẹp đã được ghi lại tại phần trao thưởng hôm nay, tại tầng 3 – trụ sở 47 Vũ Trọng Phụng:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin