TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN NGỌC MỸ VINH DỰ NHẬN GIẢI NHÌ CẤP QUỐC GIA HẠNG MỤC “LÃNH ĐẠO TRẺ CAM KẾT THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI” CỦA WEPs 2022

Sáng ngày 8/11/2022, Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Mỹ đã vinh dự nhận được giải Nhì cấp quốc gia hạng mục “Lãnh đạo trẻ cam kết thúc đẩy bình đẳng giới” của giải thưởng Thực hiện Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ WEPs 2022 – được tổ chức bởi UN Women và Liên minh Châu Âu (EU).

WEPs – WeEmpowerAsia (Tăng cường Quyền năng Kinh tế của Phụ nữ Châu Á) là Chương trình hợp tác giữa Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) và Liên minh Châu Âu (EU) nằm trong Kế hoạch chiến lược chung giai đoạn 2017-2021 được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Mục tiêu của WeEmpowerAsia là ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia và tiếp cận các cơ hội việc làm, kinh doanh, lãnh đạo doanh nghiệp, hướng tới phát triển bền vững. Chương trình đang được triển khai tại nhiều quốc gia thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam hiện là một đối tác của UN Women triển khai chương trình tại Việt Nam.

Năm 2022 là năm thứ ba Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam hợp tác cùng UN Women tổ chức thành công Giải thưởng Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (WEPs) tại Việt Nam. Đây là giải thưởng ghi nhận những nỗ lực của các doanh nghiệp có sáng kiến và các chương trình hành động, nâng cao quyền năng của phụ nữ, vận dụng các Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ trong thực hiện Luật Bình đẳng giới, hướng tới bình đẳng thực chất.

Ms. Hoàng Thị Thanh Tâm – Trưởng Ban Nhân sự Tập đoàn thay mặt TGĐ Ngọc Mỹ nhận giải thưởng này

Tiếp nối những thành công của năm trước, năm 2022 các giải thưởng WEPs tiếp tục được trao cho những doanh nghiệp xứng đáng.

Và trong suốt thời gian qua, cùng những sự nỗ lực, không ngừng cố gắng với vai trò một nhà lãnh đạo luôn khẳng định giá trị bản thân trong cộng đồng doanh nhân trong nước và quốc tế, khẳng định tầm nhìn của người Phụ nữ trong thời đại mới, Ms. Nguyễn Ngọc Mỹ – Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Alphanam đã vinh dự được trao hạng mục “Lãnh đạo trẻ cam kết thúc đẩy bình đẳng giới” của WEPs 2022. Tại Việt Nam, đây cũng là giải thưởng cao nhất cho hạng mục này.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin