THÔNG BÁO MỚI VỀ VIỆC CHẤM ĐIỂM 5S

Trong thời gian vừa qua, Ban Triển khai 5S đã tiến hành các đợt chấm điểm tại các ban, phòng của trụ sở 47 Vũ Trọng Phụng. Thời gian được ấn định vào 11:00 sáng thứ 7 hàng tuần.

Tuy nhiên, với mong muốn văn phòng Alphanam sẽ luôn “5S” tất cả các ngày trong tuần, Ban Triển khai 5S thông báo đến gia đình Alphanam về cách thức chấm điểm mới như sau:

Hình thức: 3 lần/tháng, trong đó:

– 2 lần định kỳ vào 11:00 sáng thứ 7 của tuần 1 và tuần 3 hàng tháng.

– 1 lần đột xuất, ngẫu nhiên, không cố định giờ, không báo trước.

Cách thức chấm điểm mới này sẽ bắt đầu từ Thứ 2 tuần sau (25/10). Mong rằng sự thay đổi này sẽ góp phần giúp trụ sở 47 Vũ Trọng Phụng 5S mọi lúc – mọi nơi.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin