SỨC MẠNH TẬP THỂ DỰA TRÊN THAM LUẬN CỦA ĐỘI THI CTCP ALPHANAM E&C

Là đội đạt giải nhất cuộc thi “Tương lai Alphanam là sức mạnh tập thể”, với đội thi CTCP Alphanam E&C, sức mạnh tập thể ở Alphanam được định nghĩa như thế nào?

SỨC MẠNH TẬP THỂ DỰA TRÊN THAM LUẬN CỦA ĐỘI THI CTCP ALPHANAM E&C

————————-

Website Alphanam Group: https://alphanam.com.vn/

Fanpage Alphanam Group: https://www.facebook.com/alphanamgroupvn

Youtube Alphanam Group: https://www.youtube.com/channel/UCoZUvALUG4qyeuMLxTXIgZA

Website Alphanam Family: https://alphanamfamily.com/

Youtube Alphanam Family: https://www.youtube.com/channel/UCue5gbHxqRtoUXZ2R33bWqQ

#alphanam #alphanam_group #tập_đoàn_alphanam

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin