NO. 74: ĐỒNG ĐỘI TỐT

Định nghĩa về ĐỒNG ĐỘI TỐT với người Alphanam có lẽ không chỉ là những người cùng đi chung một tuyến đường, mà còn là những người luôn “dựa vào nhau” những lúc khó khăn cũng như huy hoàng, cùng nhau nỗ lực dưới sự gắn bó keo sơn và niềm tin mãnh liệt với mục tiêu chung cũng như người đồng đội của mình.