ALPHANAM MAGAZINE SỐ 66: KÍCH HOẠT ALPHANAM 28

Alphanam Magazine số 66 được ra mắt vào ngày 31/7/2023 ghi lại những tin tức nổi bật của người Alphanam trong tháng 7. Tháng 7 này, Đai gia đình Alphanam đã có nhiều hoạt động, sự kiện đặc biệt để cùng nhau hướng tới cột mốc quan trọng với người Alphanam – cột mốc kỷ niệm 28 năm thành lập tập đoàn Alphanam – ngày 19/8/2023.