ALPHANAM MAGAZINE SỐ 61: XA HƠN

Alphanam Magazine số 61 được ra mắt vào ngày 28/2/2023 ghi lại những sự kiện, tin tức nổi bật của người Alphanam trong tháng 2. 

Chỉ 28 ngày trôi qua đã để lại nhiều dấu ấn lạc quan và tích cực trong các hoạt động của Tập đoàn. Mời đại gia đình Alphanam cùng theo dõi.