ALPHANAM MAGAZINE SỐ 48 - THẮP SÁNG THÀNH CÔNG

Chủ đề “Thắp sáng thành công” của Alphanam Magazine số cuối cùng năm 2021 được lấy cảm hứng từ lời nhắn gửi của Tổng giám đốc Nguyễn Minh Nhật đến gia đình Alphanam: “Ngọn lửa” của lòng quyết tâm sẽ thắp lên những thành tựu rực rỡ hơn nữa, bởi vì chúng ta là người Alphanam, và chúng ta sẽ không lùi bước!”

– Những chia sẻ của Tổng giám đốc Nguyễn Minh Nhật gửi đến gia đình Alphanam.

– Các tin tức của Tập đoàn diễn ra trong tháng 12.

– Tâm sự của người Alphanam về một năm đã qua và những mong chờ, kỳ vọng cho năm mới.

Tất cả đều có trong Nội san số cuối cùng của năm 2021.