ALPHANAM MAGAZINE SỐ 46 - QUYẾT LIỆT ỨNG BIẾN ĐỂ TĂNG TỐC

Nội san số 46 – tổng kết lại bức tranh tháng 10 đầy màu sắc của người Alphanam: 

– Những trang viết về Tổng giám đốc Ngọc Mỹ – Bài phỏng vấn chưa từng xuất hiện ở bất cứ phương tiện truyền thông nào. 

– Các sự kiện, các hoạt động đáng nhớ của Tập đoàn diễn ra vào tháng 10. 

– Khối Vận hành, Khối Quản trị Nguồn Nhân lực, Ban Marketing với câu chuyện “lần đầu tôi kể”. 

– Tháng training kinh doanh – “Cách phòng thủ tốt nhất là tấn công”.