NHẬT KÝ 39 NGÀY 5S: “MỖI NGÀY 5 PHÚT, CÔNG SỞ 5 SAO”

Chương trình 5S là một phương pháp quản lý, sắp xếp môi trường làm việc với phương châm: “Ngay cả những cải tiến nhỏ cũng có thể mang lại tác động tích cực đến năng suất tổng thể”. Trong suốt quá trình diễn ra, cuộc thi có những dấu ấn đặc biệt đáng nhớ, gắn liền với những thành tích xuất sắc mà các “Chiến binh 5S” và “Binh đoàn 5S” đã đạt được.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin