NGƯỜI ALPHANAM VÀ PHƯƠNG CHÂM “ĐI TRƯỚC MỘT BƯỚC”

Là một thành viên của Đại gia đình Alphanam Group, tinh thần ”Đi trước một bước” đã thấm nhuần trong tư tưởng và hành động của mỗi chúng ta, để tôn chỉ chung của công ty trở thành nét đặc trưng riêng của mỗi cá thể.

Vậy người Alphanam đã lĩnh hội slogan này như thế nào và áp dụng vào công việc, vào cuộc sống ra sao? Mời Đại gia đình Alphanam cùng xem video “Người Alphanam và phương châm Đi trước một bước” – một sản phẩm của Kênh Nội bộ, để cùng xem người Alphanam đã tâm sự, chia sẻ những gì về câu slogan đầy ý nghĩa này!

Cảm ơn Ban Lãnh đạo cùng các CBQL, CBNV đã tham gia trả lời phỏng vấn trong video này. Hy vọng trong các video sắp tới, sẽ còn nhiều hơn những người Alphanam được “lên sóng” để tất cả chúng ta đều có những dấu ấn đặc biệt trên cương vị là một người Alphanam.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin