MR. NGUYỄN MINH NHẬT VÀ MS. NGUYỄN NGỌC MỸ THAM DỰ GIA CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN THÀNH VIÊN HĐQT

Ngày mùng 4 – 6/12/2019 vừa qua tại Hà Nội, Mr. Nguyễn Minh Nhật và Ms. Nguyễn Ngọc Mỹ đã cùng tham gia chương trình chứng nhận Thành viên HĐQT (DCP) được Viện Thành viên HĐQT Việt Nam (VIOD) xây dựng với hỗ trợ kỹ thuật chính của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), hợp tác cùng SECO và Chính phủ Nhật Bản. Quản trị công ty là khái niệm còn khá mới mẻ tại Việt Nam, chính vì thế chương trình học DCP sẽ giúp người tham dự tăng cường hiểu biết về các thông lệ quản trị tốt được quốc tế ghi nhận, góp phần thúc đẩy thực hành quản trị tốt tại các doanh nghiệp.

Các modules DCP4 sẽ có sự tham gia trợ giúp của nhiều người hướng dẫn và diễn giả khách mời khác nhau có kiến thức chuyên sâu về chủ đề và kinh nghiệm phong phú về hoạt động của HĐQT như Bà Hà Thu Thanh – Chủ tịch VIOD/Deloitte Việt Nam; Ông Chris Razook – Trưởng Bộ phận QTCT Đông Á Thái Bình Dương, Tổ chức Tài chính Quốc tế, IFC; Giáo sư Philippe Moschetta – AACSB Bridge Program. ESSEC M Law, Insead MBA, CPA (US) CFA, IDP-C; Tiến sĩ Tạ Thanh Bình – Vụ trưởng Vụ phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Mr. Minh Nhật và Ms. Ngọc Mỹ cũng là 100 người đầu tiên nhận Chứng nhận Thành viên HĐQT tại Việt Nam.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin