HỘI THẢO TRỰC TUYẾN “TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19 ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VÀ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM”, VỚI SỰ THAM GIA CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN NGỌC MỸ

Ngày 26 tháng 5 năm 2020 vừa qua, Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Mỹ đã tham gia buổi hội thảo trực tuyến “Tác động của Covid-19 đối với nền kinh tế và doanh nghiệp Việt Nam” do Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) tổ chức, hợp tác với Dragon Capital, PwC Việt Nam và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC). Trong buổi hội thảo, Ms. Ngọc Mỹ đã có phần chia sẻ về những kinh nghiệm thực tế của Tập đoàn Alphanam trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19.

Về mặt tổng quan, khi có sự bất ổn, đầu tiên về mặt tâm thế chúng ta nên đưa ra phương án tiêu cực nhất để chuẩn bị, nhưng sau đó trở về trạng thái tích cực để thích ứng với thay đổi. Chi tiết hơn, Ms. Ngọc Mỹ khẳng định rằng đây là thời điểm buộc phải tái cấu trúc, vì Covid-19 đưa doanh nghiệp vào trạng thái rà soát lại toàn bộ chi phí và nhân sự, đồng thời cắt giảm hết những gì không hiệu quả để sau đó đưa ra những định hướng mới. Sự “bình thường mới” này yêu cầu doanh nghiệp phải tái cơ cấu chi phí để giảm giá thành mà không làm giảm chất lượng. Đây là thời điểm cần thiết để cải cách, nâng cấp, thì mới có thể cạnh tranh dài hơi. Do đó, việc bứt phá để thay đổi là bắt buộc, thay vì chỉ tìm cách cầm cự hay duy trì hoạt động, vì “Nếu chỉ tồn tại thì chúng ta sẽ thất bại”.

Xác định rõ mục tiêu đó, Ms. Ngọc Mỹ khẳng định và nhấn mạnh, các yếu tố mà Alphanam phải triển khai xây dựng trong thời gian tới. Thứ nhất là nâng cao hiệu quả và năng suất lao động thông qua đào tạo nhân sự; ứng dụng công nghệ; xây dựng các tiêu chuẩn đo lường và động viên nhân viên và luân chuyển nhân sự để đào tạo chéo. Thứ hai, là chuẩn bị một kế hoạch tài chính chu đáo và sát với thực tế trong 6 tháng cuối năm 2020 để ứng phó với những kịch bản mà đại dịch có thể tạo ra. Thứ ba là tập trung vào công cuộc “chuyển đổi số” – đầu tư vào công nghệ và phổ cập việc sử dụng công nghệ để phục vụ công việc một cách thuận tiện, hiện đại và dễ dàng nhất.

Trong công cuộc đối phó với dịch bệnh, nhiều công ty phát động tinh thần chiến binh thời chiến và Alphanam cũng không ngoại lệ. Với tinh thần đó, Tập đoàn phát động các chiến dịch “Ba Nhanh”, “Ngày làm việc hiệu quả – Tuần làm việc kết quả”, và quan trọng là điều hướng toàn bộ các kế hoạch mục tiêu của từng công ty trong Tập đoàn theo từng tháng. Chỉ có liên tục theo dõi và điều chỉnh hoạt động theo từng khoảng thời gian ngắn hạn – cụ thể, chúng ta mới có cơ sở để đưa ra những kế hoạch dài hơi hơn, giữ vững hoạt động của Alpha-nam trong thời kỳ Covid-19.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin