ALPHANAM MAGAZINE SỐ 47 - HIỆU QUẢ TRONG TỪNG HÀNH ĐỘNG

Quý cuối cùng của năm 2021 đã đi qua một nửa chặng đường. Guồng quay của thời gian vẫn đang trôi đi hối hả như giục giã lòng người phải khẩn trương trong cả suy nghĩ và hành động. Mời Đại gia đình Alphanam đọc Alphanam Magazine số 47 – ấn phẩm tổng kết tháng 11 của người Alphanam với rất nhiều sự kiện đáng nhớ. Một lần nữa, chúc Đại gia đình Alphanam có một tháng 12 làm việc thật hiệu quả để tăng tốc và về đích thật thành công!