HIỂU NHANH – GỌN – LẸ VỀ “TRÍ TUỆ TẬP THỂ”

“Trí tuệ tập thể” – Một khái niệm còn khá mơ hồ đối với nhiều người, đã được Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải chia sẻ thông qua cuộc trò chuyện với phóng viên của Alphanam. Mindmap dưới đây sẽ tóm lược lại một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất về “trí tuệ tập thể”.

Quý III đã bắt đầu với những bước đi đầu tiên để tạo dựng thành tựu, mong rằng chúng ta sẽ phát huy tinh thần “một cây làm chẳng nên non / ba cây chụm lại nên hòn núi cao” và vận dụng thành công trong công việc.

Để tìm hiểu thêm về “trí tuệ tập thể” với quan điểm sâu sắc của Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải, mọi người có thể đọc thêm lại link bài phỏng vấn: https://alphanamfamily.com/chu-tich-nguyen-tuan-hai…/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin