HÀNH TRÌNH QUỸ ALPHANAM GREEN FOUNDATION…

Sau hơn 5 tháng triển khai các dự án (tháng 4/2017 – 9/2017), Alphanam Green Foundation nhận được 23 dự án gửi về. Bảy dự án có tính khả thi nhất đã được Quỹ tài trợ với tổng kinh phí lên đến gần 200 triệu đồng. Các dự án sau quá trình triển khai đã thu được những kết quả hết sức tích cực, đóng góp vào quá trình thực hiện Chiến dịch “Vì một An Giang Xanh – Sạch – Đẹp”.

Cùng ngắm nhìn lại những hình ảnh đẹp của các bạn trẻ An Giang trong suốt hành trình qua!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin