GÓC THƯ GIÃN

Nếu 1 ngày nào đó bạn mệt mỏi đến nỗi không thể tiếp tục làm việc. Bạn đi khám bác sĩ, và kết luận bệnh của bạn là…
Thứ mà bạn thấy là gì?
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin