GIỚI TÍNH KHÔNG PHẢI GIỚI HẠN

Thế giới đang biến đổi từng ngày khi xuất hiện rất nhiều dấu hiệu tích cực đối với phong trào ủng hộ bình đẳng giới. Không đứng ngoài cuộc, Tập đoàn Alphanam sẽ tạo cơ hội bình đẳng cho người lao động nam và nữ trong tuyển dụng, làm việc, thăng tiến, đảm bảo môi trường làm việc văn minh, hạnh phúc dành cho mỗi CBNV.

Với phương châm “Đi trước một bước”, Tập đoàn Alphanam xác định bình đẳng giới là một trong những mục tiêu trọng tâm trong định hướng phát triển, hướng tới xây dựng văn hóa doanh nghiệp đa dạng và bền vững. Alphanam đã và đang cụ thể hóa mục tiêu đó thành hành động!

Mỗi một người Alphanam sẽ là những mảnh ghép chung sức cùng nhau thu hẹp khoảng cách giới. Khi giới tính không phải là giới hạn, không phải là rào cản, chúng ta có thể tìm thấy giá trị tại nơi làm việc, được thể hiện đam mê và sự tự tin trong chính công việc chúng ta đang làm.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin