CHỦ TỊCH NGUYỄN TUẤN HẢI LÀ ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Ngày 6/8/2019, Đại học Ngoại thương (FTU) – trường đại học danh tiếng bậc nhất Việt Nam đã công bố Quyết định thành lập Hội đồng trường, cơ quan chịu trách nhiệm quản trị và có quyền quyết định các vấn đề về chiến lược, kế hoạch phát triển của nhà trường. Điều đáng tự hào không chỉ với Alphanam Group là sự góp mặt của Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải trong danh sách các Ủy viên Hội đồng trường Đại học Ngoại thương nhiệm kỳ 2015-2020.

Từ cách đây 5 năm, khi đặt ra lộ trình cho kế hoạch chuyển giao tại Alphanam Group, Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải đã chia sẻ về mong muốn được tham gia hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, vừa là để tiếp nối truyền thống làm nghề giáo của gia đình, vừa đóng góp được những kinh nghiệm sau 30 năm trên thương trường thành những kiến thức truyền tải đến các thế hệ sau. Chắc chắn rằng Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải với kinh nghiệm quản trị và tầm nhìn mang tính chiến lược sẽ góp phần giúp Hội đồng trường Đại học Ngoại thương hoạt động hiệu quả, thể hiện vai trò của một trường đại học danh giá bậc nhất cả nước!

Trong chiến lược và định hướng phát triển giai đoạn 2020-2030 của Alphanam Group thì các hoạt động đóng góp cho giáo dục, kiến tạo những giá trị phát triển bềnvững cho cộng đồng được chúng tôi coi là một nhiệm vụ quan trọng. Hãy cùng chờ đợi những điều tốt đẹp hơn nữa mang dấu ấn của Alphanam trong tương lai.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin