CHÍNH SÁCH THƯỞNG CHO CBNV ĐẠT KPI 5 THÁNG CUỐI NĂM 2018

Ban Lãnh đạo Tập đoàn đã bàn giao chỉ tiêu KPI 5 tháng cuối năm 2018 và công bố chi tiết thưởng rõ ràng tới tất cả CBNV và khối/phòng ban.

Sau giai đoạn 6 tháng đầu năm triển khai áp dụng KPI trong đánh giá chất lượng công việc và đạt được những kết quả khả quan, chỉ tiêu KPI 5 tháng cuối năm đã tiếp tục được giao tới từng cá nhân và các khối/phòng ban. Trong buổi teambuilding 2018, toàn thể CBNV cũng ký cam kết, thể hiện tinh thần quyết tâm trong công việc, hoàn thành chỉ tiêu KPI.

KPI được áp dụng từ ngày 01/08/2018 đến hết 31/12/2018, cho tất cả CBNV ký cam kết trước ngày 15/9/2018 và còn làm việc đến thời điểm chi thưởng. Theo đó, mọi nhân sự đạt KPI trên 3 và không bị xử lí kỷ luật lao động sẽ được xét thưởng theo từng cấp độ kết quả. Thời điểm chi thưởng là vào kì lương tháng 1/2019.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin