CHI BỘ ĐẢNG CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C CHÍNH THỨC ĐƯỢC THÀNH LẬP

Ngày 20/7/2019, Chi bộ Đảng Công ty Cổ phần Alphanam E&C đã được thành lập dưới sự chấp thuận của các Tổ chức Đảng tại Quận Thanh Xuân.

Tới dự có đại diện lãnh đạo các ban Thành ủy TP. Hà Nội; các cơ quan Đảng ủy, Chính quyền địa phương, các Đảng viên, nhân viên Công ty Cổ phần Alphanam E&C…. Chi bộ Công ty được thành lập với các đồng chí Đảng viên là những gương mặt lao động tiêu biểu, ưu tú của Công ty, đồng chí Đinh Thị Hải Yến – Trợ lý của Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải đã được bầu là Bí thư Chi Bộ.

Công ty Cổ phần Alphanam E&C là tổ chức kinh tế tư nhân, đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế thị trường. Cán bộ nhân viên công ty luôn chấp hành và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương.

Thay mặt Chi bộ Công ty Cổ phần Alphanam E&C, đồng chí Đinh Thị Hải Yến Bí thư Chi bộ công ty xin hứa cùng tập thể công ty tiếp tục duy trì và nâng cao đời sống cán bộ, nhân viên, gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể; duy trì hoạt động Chi bộ theo Điều lệ Đảng; duy trì đoàn kết, gắn bó trong Chi bộ, giữa Chi bộ với công ty và các tổ chức đoàn thể khác; làm tốt công tác phát triển Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Thông tin liên hệ:
Chi Bộ Đảng Công ty Cổ phần Alphanam E&C
Bí thư Chi bộ: Đinh Thị Hải Yến
Điện thoại: 0912 181 762

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin