BAN HÀNH CHÍNH TIẾP NỐI SERIES VIDEO “ALPHANAM TRONG TÔI LÀ…”

Chuỗi video “Alphanam trong tôi là…” được tiếp nối với các nhân vật chính hết sức năng động và đáng yêu đến từ Ban Hành chính. Cảm ơn Ban Hành chính vì đã nhiệt tình tham gia series video.

Hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, thông qua “Alphanam trong tôi là…”, sẽ có thêm thật nhiều phòng / ban ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau dưới mái nhà chung Alphanam.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin