BÀI VIẾT GIẢI NHÌ “FUJIALPHA TRONG TIM TA” – MR. NGUYỄN CHÍ THÀNH ĐẠT

Chúng tôi xin phép đăng tải bài viết dự thi viết tay đầy cảm xúc của tác giả – anh Nguyễn Chí Thành Đạt – Bộ phận Dịch vụ kỹ thuật lắp đặt và bảo trì.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin