ALPHANAM TRONG CÔNG CUỘC THỰC HIỆN NHỮNG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Các mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals SDGs) là một tập hợp các chỉ tiêu liên quan đến tương lai phát triển quốc tế, với một lộ trình thực hiện từ 2015 đến 2030.
Liên Hiệp Quốc đã đề ra các mục tiêu này và xúc tiến với tên gọi Các Mục tiêu Toàn cầu về Phát triển Bền vững, để thay cho Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (Millenium Development Goals) đã hết hạn vào cuối năm 2015. Có tổng cộng 17 mục tiêu và 169 chỉ tiêu cụ thể đã được đưa ra, bao quát nhiều vấn đề trọng điểm như đô thị hóa bền vững, giáo dục và bảo tồn hệ sinh thái đại dương. Đại diện của Liên Hợp Quốc cũng khẳng định đây không chỉ là công việc của chính phủ các nước, mà các Doanh nghiệp cũng là nhân tố quan trong trong quá trình thực hiện các mục tiêu này. Đặc biệt, các mục tiêu số 4,8 và 9, đề cấp đến việc tạo ra nhiều cơ hội việc làm, cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng cũng như sản xuất có trách nhiệm đều liên quan trực tiếp đến khối doanh nghiệp.

Các nhà phân tích đã chỉ ra rằng, không chỉ sự đóng góp của các doanh nghiệp giúp đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, chính các SDG cũng đem lại nhiều lợi ích cho khối doanh nghiệp như: định hình những cơ hội kinh doanh tương lai, cải thiện giá trị bền vững của doanh nghiệp, cân bằng mối quan hệ giữa xã hội và thị trường và tạo sự đồng thuận trong cách thức làm việc của các doanh nghiệp. Đây chính là lý do tại sao việc đóng góp cho cộng đồng cũng chính là giúp thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Nhất là với các nước đang phát triển như Việt Nam, nơi mà nhiều vấn đề về môi trường, giáo dục và cơ sở hạ tầng vẫn luôn thường trực, thì vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp lại càng cần được nhấn mạnh.

Là một tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam, Alphanam đã có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động xã hội, bởi những nhà lãnh đạo trẻ của thế hệ F2 như Mr. Minh Nhật và Ms. Ngọc Mỹ luôn có định hướng phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững, có trách nhiệm với cộng đồng.

Điều đó được thể hiện rõ qua việc thành lập quỹ Alphanam Green Foundation, với mục đích thúc đẩy những sáng kiến bảo vệ môi trường và phát triển xã hội, hướng tới xây dựng những thành phố xanh sạch đẹp hơn. Dưới sự chỉ đạo và tâm huyết của Ms. Nguyễn Ngọc Mỹ, trong vòng 3 năm kể từ khi được thành lập, nhiều chiến dịch xã hội đã được Quỹ triển khai thành công như: Vì một An Giang Xanh Sạch Đẹp, Chuyến xe tái chế hay Hướng về Yên Bái, tạo ra nhiều tín hiệu tích cực trong sự thay đổi nhận thức của người dân về các vấn nạn môi trường mà đất nước ta đang đối mặt.

“Kinh doanh không thể thành công trong một xã hội không phát triển” – đó là câu nói của các nhà hoạch định chiến lược Liên Hợp Quốc, và có lẽ cũng là quan điểm của các nhà lãnh đạo tập đoàn Alphanam. Trong những năm tiếp theo, đứng trước một thời kỳ chuyển giao thế hệ quan trọng, Alphanam khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững định hướng của mình, đó là trở thành một doanh nghiệp phát triển bền vững, dung hòa lợi ích kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng, đóng góp nhiều hơn cho sự phồn vinh của đất nước.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin