5 QUY ĐỊNH MỚI CỦA ALPHANAM GROUP VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Trước diễn biến hết sức phức tạp của Đại dịch COVID-19 trên cả nước, Đại gia đình Alphanam Group hãy cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh bằng cách thực hiện 5 quy định mới để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Thực hiện Công điện khẩn Số 11/CĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 24/05/2021 V/v quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, kính đề nghị toàn thể các CBNV Alphanam Group thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

  1. Đeo khẩu trang HOÀN TOÀN trong thời gian làm việc.
  2. Đo nhiệt độ trước khi vào địa điểm làm việc và không vào địa điểm làm việc khi thân nhiệt đạt từ 37.5 độ trở lên.
  3. Hủy các lịch họp, lịch gặp gỡ đối tác tại địa điểm làm việc của công ty, chuyển sang hình thức họp online.
  4. Hạn chế họp nội bộ. Nếu bắt buộc, cần đảm bảo giãn cách và đeo khẩu trang hoàn toàn trong thời gian họp.
  5. Khai báo ngay đến Ban Hành chính lịch sử tiếp xúc với các F khi CBNV nghi ngờ bản thân là F0, F1, F2, F3.

Lưu ý: Trường hợp CBNV vào địa điểm làm việc mà KHÔNG ĐO NHIỆT ĐỘ và KHÔNG ĐEO KHẨU TRANG trong giờ làm việc được coi là hành vi vi phạm kỷ luật lao động qui định tại Mục 4.3, Phụ lục 1, Nội qui lao động: “Không tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường”. Những ai vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật lao động theo quy định.

Chúc Đại gia đình Alphanam luôn an toàn, khỏe mạnh đẩy lùi đại dịch COVID-19!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin