NO. 65: BIẾT CHO ĐI LÀ HIỂU VỀ GIÁ TRỊ CỦA HẠNH PHÚC

Tháng 6 trôi qua đồng thời khép lại Quý II với thông điệp “Nhanh hơn”, Người Alphanam đã có nhiều tin tức và hoạt động sôi nổi. Ngày cuối cùng của tháng 6 là thời điểm thích hợp để Đại gia đình Alphanam lật giở từng trang Alphanam Magazine để cùng nhau nhìn lại những điều mà chúng ta đã trải qua và tôn vinh những thành quả mà người Alphanam đã đạt được để có tâm thế sẵn sàng bước sang Quý III ở phía trước.

Chức năng bình luận bị tắt ở NO. 65: BIẾT CHO ĐI LÀ HIỂU VỀ GIÁ TRỊ CỦA HẠNH PHÚC

End of content

No more pages to load