(11/11) NGHIỆM THU ĐÓNG ĐIỆN CÔNG TRÌNH TBA 220KV BẾN CÁT (ALPHANAM E&C)

Vào ngày 11/11/2018 tại ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương; Ban Quản lý dự án Các công trình điện miền Nam (SPMB) đã phối hợp với nhà thấu thi công là liên danh Công ty CP AlphanamE &C và Công ty CP Tư vấn Đầu tư & Xây lắp điện Số Năm cùng các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện thành công công trình Trạm biến áp 220 kV Bến Cát.

Dự án “Trạm biến áp 220 kV Bến Cát” có tổng mức đầu tư hơn 402 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, Liên danh Công ty Cổ phần Alphanam E &C và Công ty CP Tư vấn Đầu tư & Xây lắp điện Số Năm thi công.

Công trình có quy mô: Xây dựng TBA 220 kV công suất 500 MVA (gồm 02 máy biến áp 220/110/22 kV – 250 MVA); phía 220 kV lắp đặt thiết bị cho 10 ngăn lộ, dự phòng 04 ngăn lộ; phía 110 kV lắp đặt thiết bị cho 12 ngăn lộ, dự phòng 07 ngăn lộ; phía 22 kV lắp thiết bị ngoài trời bố trí theo sơ đổ khối cấp điện cho tự dùng; Phần đường dây đấu nối: Xây dựng mới 02 đoạn đường dây 220 kV mạch kép dài khoảng 153 m từ trạm đấu nối vào đường dây mạch kép 220 kV Mỹ Phước- Bình Long hiện hữu.

Trạm biếp áp 220 kV Bến Cát được đầu tư xây dựng với mục tiêu cung cấp điện cho phụ tải khu vực thị xã Bến Cát, huyện Bàu Bàng và khu vực lân cận tỉnh Bình Dương, chống quá tải cho TBA 220 kV Mỹ Phước, đồng thời, nâng cao độ tin cậy hệ thống, tăng khả năng cung cấp nguồn điện 220 kV, 110 kV, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cho khu vực, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của ngành điện.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin