VIREX VÀ ALPHANAM CHI NHÁNH AN GIANG ĐÀO TẠO QUY TRÌNH QUY ĐỊNH CHO CBNV

Song song với các buổi đào tạo hội nhập cho CBNV mới, Công ty CP VIREX và chi nhánh Tập đoàn Alphanam tại An Giang đã tổ chức các buổi đào tạo về quy trình – quy định của Tập đoàn cũng như công ty thành viên.

Ngoài việc cung cấp thông tin hữu ích về quyền lợi nghĩa vụ của các thành viên Alphanam, các buổi đào tạo cũng giải đáp nhiều câu hỏi, ghi nhận vướng mắc của CBNV.

Điều này không chỉ giúp các nhân sự hiểu rõ hơn về vai trò của từng phòng/ban, bộ phận trong quá trình triển khai công việc chung, mà còn là cơ hồi để các chính phòng ban/bộ phận nắm bắt những vấn đề tồn đọng, kịp thời cải tiến quy trình, nhằm tiết kiệm thời gian, gia tăng hiệu quả công việc.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin