ALPHANAM MAGAZINE SỐ 63: ALPHANAM NHANH HƠN

Tháng 4, Đại gia đình Alphanam đã bước những bước đi đầu tiên của Quý II “Nhanh hơn” cùng nhau, để hướng đến những thành tích bùng nổ. Alphanam Magazine số 63 đã ghi lại những sự kiện, tin tức của nhiều lĩnh vực hoạt động tại Alphanam Group trong Tháng 4 vừa qua, mời Đại gia đình Alphanam cùng đón đọc.