NGƯỜI ALPHANAM XUẤT SẮC NHẤT QUÝ II/2020

Quý II/2020 của người Alphanam đã chính thức cán đích với rất nhiều nỗ lực trên hành trình hiện thực hóa những mục tiêu lớn của Tập đoàn trong năm 2020, cũng là lúc “Quản lý xuất sắc Quý” và “Nhân viên xuất sắc Quý” chính thức lộ diện:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin