Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

HỘI NGHỊ CHIẾN LƯỢC TẦM NHÌN ALPHANAM 2020-2030

Ngày 18/5 vừa qua, Hội nghị chiến lược tầm nhìn Alphanam 2020-2030 và kế hoạch 2020-2025 với chủ đề “Alphanam 1/4 thế kỷ” đã diễn ra tại Đà Nẵng với sự tham dự của Ban lãnh đạo tập đoàn cùng lãnh đạo các công ty, đơn vị thành viên đến từ mọi miền Tổ quốc.

Đây là hội nghị đặc biệt quan trọng của Alphanam Group nhằm đánh giá những cơ hội – thách thức trong giai đoạn 10 năm tiếp theo để qua đó, hoạch định những chiến lược đúng đắn giúp tập đoàn tiếp tục “đi trước một bước” và luôn là người dẫn đầu trong các lĩnh vực của mình.

Triển khai tinh thần và các ý tưởng gợi mở được Ban lãnh đạo đưa ra tại Hội nghị chiến lược tầm nhìn Alphanam 2020-2030 và kế hoạch 2020-2025, trong thời gian tới từng công ty, đơn vị thành viên của Tập đoàn sẽ tổ chức các Hội nghị tương tự nhằm đưa ra các ý tưởng đóng góp đặc thù trên từng lĩnh vực để giúp Ban hoạch định chiến lược đưa ra những kế hoạch sáng suốt, phù hợp nhất cho giai đoạn 2020-2025.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN