Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

CUỘC THI “XÂY DỰNG FUJIALPHA TRỞ THÀNH CÔNG TY THANG MÁY CÓ DỊCH VỤ TỐT NHẤT”

Với mong muốn xây dựng FUJIALPHA trở thành Công ty thang máy, có dịch vụ tốt nhất, bên cạnh việc mỗi CBNV cần làm tốt nhất khả năng của mình trong vị trí công việc đảm nhiệm thì mỗi người cũng luôn cần phát triển tinh thần xây dựng, đóng góp ý kiến vào mục tiêu phát triển chung của công ty. Trên tinh thần đó, Cuộc thi “Xây dựng FUJIALPHA trở thành công ty thang máy có dịch vụ tốt nhất được phát động” để toàn thể CBNV đều được góp một phần tâm trí vào chiến lược và mục tiêu phát triển của FUJIALPHA.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN