Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

CHỦ TỊCH NGUYỄN TUẤN HẢI VÀ MS. NGUYỄN NGỌC MỸ LÀ DIỄN GIẢ TẠI DIỄN ĐÀN THƯỜNG NIÊN 2019 CỦA VIỆN THÀNH VIÊN HĐQT VIỆT NAM.

Ngày 3/12/2019, Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải và Ms. Nguyễn Ngọc Mỹ cùng xuất hiện trong hội thảo chuyên đề “Quản trị công ty đối với các công ty gia đình” tại Diễn đàn thường niên 2019 do Viện Thành viên Hội đồng Quản
trị Việt Nam (VIOD) tổ chức.

Tham dự Diễn đàn với tư cách Diễn giả khách mời, Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hải và Ms. Nguyễn Ngọc Mỹ đã có rất nhiều chia sẻ xoay quanh vấn đề khác nhau giữa doanh nghiệp gia đình và doanh nghiệp đại chúng, và làm thế nào để quản trị tốt doanh nghiệp gia đình, đưa doanh nghiệp gia đình phát triển bền vững. Đây cũng là lần đầu tiên Chủ tịch và Ms. Ngọc Mỹ cùng tham gia và làm Diễn giả trong một buổi tọa đàm, chia sẻ về vấn đề quản trị trong công ty gia đình. Chủ tịch VIOD Hà Thu Thanh đã chia sẻ, “Diễn đàn thường niên 2019 của VIOD rất tự hào có Cặp Doanh nhân thế hệ F1 (bố) và thế hệ F2 (con) của Alphanam Group tham gia chia sẻ”.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN