8 NỘI QUY CỰC THÚ VỊ VÀ HÀI HƯỚC ĐÁNG HỌC HỎI

“Chúng ta có thể sống mà không đi xem hòa nhạc, nhưng không thể làm việc mà thiếu tiền đồng, à nhầm hòa đồng… Cân nặng và người yêu thì có thể dấu, nhưng mà dốt thì không…”

Một bảng nội quy “Giã biệt những ngày tháng tự do” đầy thú vị và hài hước, và quan trọng rất đáng để học hỏi. Gia đình Alphanam chúng ta hãy cùng tham khảo nhé:

Có thể mang hoa đặt lên bàn, đồ chơi nhỏ đặt
trên giá sách nhưng hãy nhớ rằng decor đẹp nhất
cho văn phòng chính là những suy nghĩ đẹp!
Có thể sống mà không đi xem hòa nhạc, nhưng
không thể làm việc mà thiếu tiền đồng, à nhầm, hòa đồng.
Rác thì phải bỏ đúng chỗ nhưng ý tưởng
phải vượt ra ngoài khuôn khổ!
Có thể để đồ ăn ở cạnh báo cáo nhưng không
được để dấu chấm câu, dấu phẩy cách xa chữ cuối
từ. Sự chuyên nghiệp bắt đầu từ những chi tiết nhỏ!
Cân nặng và người yêu thì có thể giấu…
nhưng dốt thì không!
Khi căng thẳng có thể hát hoặc hét… nhưng
nếu biết hát thì không nên hét!
Mọi người có thể không bình đẳng trên bảng
lương… nhưng luôn bình đẳng trong
mọi tranh luận về công việc!
Có thể quên sinh nhật sếp… nhưng đừng
quên nỗ lực mỗi ngày!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin